Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Sanna Trotsman

Sanna TrotsmanSanna Trotsman
b. 1986, Sweden

Unwind

How can humans possibly recuperate when we are constantly fed different impressions? There are few spaces that allow us the opportunity to “be” rather than to “do”. We are often over-exposed to different stimulants that create stress.

Is it possible to create a space where there is an opportunity for total relaxation without much mental effort?

Unwind

Hur kan människor få möjlighet till återhämtning när vi ständigt matas med intryck? Det finns få platser som ger oss utrymme att vara istället för att göra. Vi är oftast utsatta för en överstimulans som skapar stress.

Går det att skapa ett rum där det finns möjlighet till total avkoppling utan större mental ansträngning?