Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Gloria Hao

Gloria HaoAlternative Act


Invitation to Alternative Act


Alternative Act

“It’s time to transgress, because you are already way past this.”

What does the alternative mode of being look like? How can we create opportunities for alternative modes of being? And where is the space where we can transgress society´s categories and just have a *** break?

Alternative Act

“Det är dags att överskrida nu, för du är redan way past this.”

Hur ser det alternativa varandet ut? På vilka sätt kan vi skapa förutsättningar för alternativa varanden? Och var är rummet där vi kan överskrida samhällets kategorier och bara få ta en *** paus?