Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Lija Silins

Lija Silins
Lija Silins
b. 1987, Sweden
0046702912051

In Between

I move in spaces. Into spaces. Out of spaces. Between spaces. I look at spaces. I see spaces in spaces. Big and small. Some I fit into, others I can only imagine. I relate to these spaces. Different. Move inside of them. Slowly, quickly, routinely and as one should. I look at others who are doing the same. I consider them. The spaces. The routines. The movements. The people. The bodies. I consider where the boundaries between bodies and spaces are drawn. Where a body ends. Where a space begins. I want to stretch this boundary. Stretch space. Stretch with my body. Challenge the movements in this space. I design spaces that are changed by bodies. Spaces that are reshaped by bodies.

In Between

Jag rör mig i rum. In i rum. Ut ur rum. Mellanrum. Tittar på rum. Ser rum i rummen. Stora och små. Vissa får jag plats i andra bara i fantasin. Jag förhåller mig till rummen. Olika. Rör mig i dom. Sakta, fort, på rutin och som en ska. Tittar på andra som gör likadant. Jag funderar på dom. På rummen. På rutinerna. På rörelserna. På människorna. På kropparna. Funderar på vart gränsen mellan kropp och rum går. Vart en kropp slutar. Vart ett rum tar vid. Jag vill tänja på gränsen. Tänja på rummet. Tänja med min kropp. På rörelsen i rummet. Jag utformar rum som förändras av kroppar. Rum som omformas av kroppar.