Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Emma Brålander

Emma Brålander


Emma Brålander
b. 1985, Sweden

Ett rum att tala i

For many, standing in front of an audience and speaking is a nightmare scenario. We are faced by this throughout life, when it is expected of us to share our knowledge. And so I have created a new platform – a platform from which the main person hopefully will not feel as exposed. I use three elements in this room: mirrors, soft surfaces and camouflage, to create an increased feeling of security.

Ett rum att tala i

För många är det ett skräckscenario att stå inför publik och tala. Vi utsätts för det genom livet då det är nödvändigt att visa och dela med oss av vår kunskap. Jag skapar därför ett nytt talarrum, ett rum där huvudpersonen förhoppningsvis inte känner sig lika utsatt. I detta rum använder jag mig av tre element, speglar, mjuka ytor och kamouflage för att ge en ökad trygghetskänsla.