Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Malin Norling

Malin NorlingWabi

I am in movement. Time is in movement. This is life. My mind is somewhere else. Time leaves me.

The traditional Japanese sense of space and time, understands time and movement as continuously flowing in parallel. It is a subjective experience; man and space are a part of the situation.

I am creating a space in which I exist in the present. A space that interrupts every day patterns and obliges me to come into contact with my surroundings and time, through variability, movement and temporality. I use light’s natural properties and allow these to change the room, using spatial elements. The spatial experience will never be the same again.

Wabi

Jag är i rörelse. Tiden är i rörelse. Det är vardag. Mitt sinne är någon annanstans. Tiden går ifrån mig.

I den Japanska traditionella rumtidsuppfattningen är tiden och rörelsen ständigt i ett parallellt flöde. Det är en subjektiv erfarenhet, människan och rummet är en del av situationen.

Jag skapar en plats där jag infinner mig i nuet. En plats som bryter vardagsmönstret och gör att jag kommer i kontakt med min omgivning och tiden, genom föränderlighet, rörelse och temporalitet. Jag använder mig av ljusets naturliga egenskaper och låter det förändra rummet med hjälp av rumsliga element. Den rumsliga upplevelsen blir aldrig igen densamma.