Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Daniel Reinius

Daniel ReiniusProjected space

Daniel Reinius
b. 1987, Sweden

Constructions

Through experiments exploring the differences between the virtual and the “real” I strive to explore the symbiotic or parasitic? relationship between the constructed and the body. How the habitant/dweller constructs and shapes its surroundings through expectation and anticipation is based on conventions and earlier experiences.

We are all stuck in an intertwined web of a narrow set of conventions and rules, but as new phenomena unfold, a new set of potentials arise.

Constructions

Genom experiment som utforskar skillnaderna mellan det virtuella och det “riktiga” strävar jag efter att utforska det symbiotiska eller parasitiska? förhållandet mellan det konstruerade och kroppen. Hur invånaren konstruerar och formar sin omgivning genom förväntningar och förväntan bygger på konventioner och tidigare upplevelser.

Vi sitter alla fast i en väv sammanflätad av en snäv uppsättning konventioner och regler, men allteftersom nya företeelser utvecklas uppstår nya möjligheter.