Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Elida Mangefors

Elida Mangefors


Elida Mangefors
b. 1988, Sweden

Relations in the Living Space

I explore how spaces relate to each other, how parts of a space relate to each other.

I explore with my body as a tool and I’m trying to clarify the relations between the human body, movement and space.

I work with the living space and its functions.

My base is a specific, existing place and the qualities of this place.

In this project, I’m developing functioning housing in a small area. How much space do you really need to have a good living? How many life functions need its place? My approach is inside out.

Relationer i borum

Jag undersöker hur rum förhåller sig till varandra – hur delar av rum förhåller sig till varandra.

Jag undersöker med kroppen som verktyg och försöker tydliggöra relationen mellan kropp, rörelse och rum.

Jag arbetar med borum och boendets tillhörande funktioner.

Jag utgår ifrån en plats och platsens kvalitéer.

I detta projekt arbetar jag med att gestalta en fungerande bostad på en liten yta. Hur mycket yta behövs egentligen för att kunna bo på ett fullvärdigt sätt? Hur många livsfunktioner behöver ha sin plats? Mitt tillvägagångssätt är inifrån och ut.