Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Julia Benon

Julia Benon

Gathering!

A Choreographed object, Gathering! centres around activating people’s bodies and making these meet. More bodies are needed in order to reshape the choreographed object. It’s an object that encourages movement, interaction, reflection and team work. With a fascination for colour and material that inspires us to dream, we can to re-formulate our visions of the future.

Gathering!

Ett Koreografiskt objekt, Gathering! bjuder in och aktiverar människors kroppar. Flera kroppar behövs för att det koreografiska objektet ska kunna omformas. Det är ett möte i rörelse, där interaktion och samspel krävs. Med en fascination för färg och material som får oss att drömma, omformuleras våra visioner för framtiden.