Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Sandra Pettersson

Sandra Pettersson


Sandra Pettersson
b. 1989, Sweden

Människan i förhållande till rumsligheter som förändrats, bevarats och förgjorts

Every time we tear down architecture, we tear down a part of human history. Every time we make a change, we change a thought. A thought which once shaped a spatiality.

The spatiality that we create tells us something about ourselves, and just like us, spatiality is constantly changing and developing. It is an important part of human beings present, future and past. At the same time, we value different spaces in different ways. The elements that make up a spatiality can be more or less changed, preserved or destroyed.

I am fascinated by, and wish to study, how the configuration of decoration relates to an existing environment’s history and life, considering that spaces are developed based on the contemporary needs and desires. Regardless of whether the spatiality comes from a recent time or from the distant past, be it the Opera house foyer or the supermarket around the corner, they form a part of our history and are spaces that affect us.

Människan i förhållande till rumsligheter som förändrats, bevarats och förgjorts

Varje gång vi river i arkitekturen, river vi i en del av människans historia. Varje gång vi förändrar, förändrar vi en tanke. En tanke som formade en rumslighet.

Rumsligheter vi skapar berättar något om oss och precis som vi, så lever också rumsligheterna i ständig förändring och utveckling. De är en viktig del av människans nutid, framtid och historia. Samtidigt värnar vi om olika rumsligheter på olika sätt och elementen som bygger upp rumsligheten kan mer eller mindre förändras, bevaras eller förgöras.

Jag fascineras av, och vill undersöka inredningsgestaltningens förhållningssätt till den befintliga miljöns historia och liv då rummen utvecklas för samtidens behov och viljor. Vare sig rumsligheten ligger nära i tiden eller långt ifrån, är foajén till operan eller matbutiken runt hörnet är de en del av vår historia och är rum som påverkar oss.