Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Interior Architecture and Furniture Design  •  Hannes Tennberg

Hannes TennbergHannes Tennberg
b. 1989, Sweden

Glöden

Swedish rural communities are shrinking. Small communities are slowly disappearing as a result of urbanisation. In order to alter this negative trend around the country, there is a need for initiative, collaboration, and knowledge. My degree project looks at creating a meeting place that brings residents of communities closer together.

Glöden

Landsbygden utarmas. Små samhällen tynar sakta bort till följd av urbanisering. För att vända den negativa trenden ute i landet behövs initiativtagande, samarbete och kunskap. I mitt examensarbete tittar jag närmare på hur jag kan utforma en mötesplats som får invånarna i ett samhälle att komma varandra närmare.