Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Lovisa Henoch

Lovisa HenochEn vardag som luckrades upp. Uppbrottet 4200-5000 e.S.d (efter solens död)


Ett rymdskepp som rymde ett helt hav. Resandets tid 5000-6700 år e.S.d


Ett rymdskepp som rymde ett helt hav. Resandets tid 5000-6700 år e.S.d (close up)


En evighetstid som passerade. Evighetstiden 1000-3500 år e.S.d


En sol som inte ville gå upp. Sjukdomens tid 1000-0 år f.S.d (före solens död)


Tidevarven efter solens död

Sunglasses, black and white photographs of sunsets, and sunflower seeds are some items that the sun leaves behind after she dies.
In her diary you can read:
Low pressure has settled in. Poor visibility, with a chance of a lunar eclipse. Clear to partly clear all day, with a risk of rain during the night. Staying in bed all day.

This will be her last entry before she dies. My master’s project begins where everything else ends: with the sun’s funeral, 4.6 billion years A.D. (new era 0 a.d.S= after death of the sun) which is followed by new events and eras that together create a chronological narrative.

To begin with, I thought that I was looking for the story to end all stories but instead, I found my personal story. The death of the sun can rather be understood as a metaphor for losing someone close to you, and the time precedes such an event.
I draw pictures, and put together sentences that should complete each other. Ultimately, all of these drawings and sentences will become a book.
The drawings are 100 cm by 70 cm and painted in watercolours, coloured pencils, felt-tip pens and pencil.

Tidevarven efter solens död

Solglasögon, svartvita foton av solnedgångar och solrosfrön är några av de föremål solen lämnar efter sig när hon dör.
I hennes dagbok går att läsa:
Ett lågtryck har lägrat sig. Dålig sikt med risk för molnförmörkelse. Klart till halvklart hela dagen med risk för regn under natten. Stannar i sängen hela dagen.

Detta kommer att bli hennes sista nedteckande ord innan hon dör. Mitt masterprojekt börjar där allt slutar med solens begravning, 4,6 miljarder e. Kr. (ny tidräkning 0 e.S.d=efter solens död) som följs upp med nya händelser och epoker som tillsammans skapar en kronologisk berättelse.

Till en början trodde jag mig söka efter alla historiers historia men fann istället min personliga historia. Solens död kan snarare betraktas som en metafor för att förlora en av de som står dig närmast och tiden som följer därefter.
Jag tecknar bilder och sätter ihop meningar som ska komplettera varandra och i slutändan kommer alla teckningar och fraser bli till en bok.
Teckningarna är i storlek 100 cm x 70 cm och målade med vattenfärg, färgpennor, tusch och blyerts.