Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Clara Dackenberg

Clara Dackenberg


Clara Dackenberg
b. 1987, Sweden

Den som är vaken

A young girl leaves home on a lonely walk before the city wakes up. She observes and reflects upon the small world around her. She keeps track of movements and traces of life and fantasizes about the function and meaning of dead objects. We follow this observing flaneuse around the block. This is a story about the joy and excitement that lies in discovering and experiencing on one’s own and on one’s own terms.​

Den som är vaken

En flicka ger sig ensam ut på morgonpromenad innan staden riktigt vaknat. Hon observerar och reflekterar över sin omgivning, håller räkningen på rörelser och spår av liv, men fantiserar också kring de döda tingens funktion och betydelse. Vi följer den iakttagande flanösen genom kvarteret. Det här är en berättelse om glädjen och spänningen i att själv se, upptäcka och erfara, på egen hand och på egna villkor.