Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Joanna Simson

Joanna Simson

Please Remember When You Get Inside the Gates You are Part of the Show

I am curious about how we come to decide what’s what in today’s society, as we continuously navigate our way through the abundance of images that surround us. For my degree project, I have created instructions for others to follow, as a method to generate material that triggers epistemological inquiry. How do others justify their moves and reason within a given structure?

Please Remember When You Get Inside the Gates You are Part of the Show

Jag är nyfiken på hur vi går tillväga när vi definierar betydelsen av saker och ting, speciellt med tanke på att vi i dagens samhälle konstant navigerar oss genom det överflöd av bilder som vi omges av. I mitt examensprojekt har jag tagit fram instruktioner som är till för att följas av andra personer, en metod för att generera material som triggar epistemologiska frågor. Hur rättfärdigar och resonerar andra kring sina ‘nästa drag’ inom en bestämd struktur?