Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Beatrice Lamborn

Beatrice Lamborn[tiny wolves]


Beatrice Lamborn
b. 1987, United Kingdom
+46762638661

Tiny Wolves/Glitches

“In thinking about art; these glitches or flaws, things which should not be there become an aperture to looking within the public sphere.”*

My project is about inserting stories into the public space. How does placing narratives into the wrong place change the experience of being there? Change our understanding? Or make us see things differently?

Stockholm is the backdrop for my project. Through audio walks and maps, I provide guides through the city while telling the history of the lupus pusillus and how it intertwines with our own.

* Adam Chodzko, “Out of Place.”

Tiny Wolves/Glitches

“När man tänker på konst, dessa glapp och skavanker, saker som inte borde vara där blir till en bländaröppning genom vilken man ser in i den offentliga sfären.”*

Mitt projekt handlar om att kila in historier i den offentliga sfären. När man placerar narrativ på fel ställen, hur förändrar det upplevelsen av att vara där? Förändrar det vår uppfattning? Eller får det oss att se annorlunda på saker och ting?

Stockholm är fonden för mitt projekt. Genom inspelade guider och kartor ger jag guidade turer genom staden medans jag berättar om lupus pusillus historia och hur den flätas samman med vår egen.

* Adam Chodzko, “Out of Place.”