Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Moa Sundkvist

Moa Sundkvist


Moa Sundkvist
b. 1988, Sweden

Nation as Decoration

Banal nationalism refers to the less obvious and unnoticed ways nationalism is being expressed today. My project explores these expressions by demonstrating and problematizing the tangible visibility of the U.S. flag in Sweden.

Nation som dekoration

Banal nationalism beskriver de mindre uppenbara och obemärkta sätt som nationalism uttrycks på idag. Mitt projekt utforskar dessa uttryck genom att visa på och problematisera den påtagliga förekomsten av USAs flagga i Sverige.