Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Maev Lenaghan

Maev LenaghanFlight


Head


Indoors


Owl


Blue hour

Maev Lenaghan
b. 1979, Ireland

The Projected Wilderness

– His mother called him “WILD THING!”*

How is it, to live close to nature? I have an idealised vision.
For my master’s project I have pieced together a story; a place that embodies and reflects on my perceptions of life in the wilderness. What is the wilderness? Who are the wild things? Outside in the dark night, how is it that the animals don’t wish to run and hide, safe inside?

* From Where The Wild Things Are by Maurice Sendak.

The Projected Wilderness

– Hans mor kallade honom “VILDING!”*

Hur är det att leva tätt inpå naturen? Jag har en idealiserad bild.
I mitt masterprojekt har jag pusslat ihop en berättelse – en plats som förkroppsligar och reflekterar min uppfattning om livet i vildmarken. Vad är vildmarken? Vilka är vildingarna? Varför vill inte djuren där ute i den mörka natten springa och gömma sig, trygga här inne?

* Från Resan till Vildingarnas Land av Maurice Sendak.