Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Storytelling  •  Olof Svenblad

Olof Svenblad


Olof Svenblad
b. 1985, Sweden

There Is No Reason on Earth Why You Should Ever Run Out of Beings to Be

Each one of us is several, is many,
a profusion of selves.
*

The image begins where the body ends.

Portraits of the changeable, the shifting consciousness that
seeks to avoid definition.

The place within us that knows no limits.

An autobiography on (and beyond) the body and it’s paradoxical
quality of simultaneously being an asset and an adversity –
a tool, a disadvantage.

* Fernando Pessoa

There Is No Reason on Earth Why You Should Ever Run Out of Beings to Be

Var och en av oss är flera stycken, var och en är många,
var och en är en mångfald av sig själv.
*

Och där kroppen slutar, tar bilden vid.

Porträtt av det föränderliga, skiftande medvetandet som
vill undkomma definitioner.

Den gränslösa platsen inom oss.

En självbiografi (bort)om kroppen och dess paradoxala
egenskap av att vara tillgång och motgång samtidigt –
ett verktyg, en belastning.

* Fernando Pessoa