Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Tove Johnson

Tove Johnson
Tove Johnson
b. 1988, Sweden

High on Consumption: The scenography of consumption

Earth is rapidly changing. A change that we seem to have no control over. People in the western developed countries consume more resources than one planet can provide to maintain their lifestyles. We need to understand that we cannot over-use our planet because we depend on it even though nature might not depend on and need us.

Many people, to some extent, live in a world defined by consumption. Are our belongings a cover for how we really feel and who we are? Are they a substitute for a greater and happier life? Or is it maybe the actual action of the consumption occasion that is the substitute for happiness?

We surround ourselves with objects that define who we are and substitute happiness, but they are not used to their full ability.

This research is about the connections between the environment, consumption, people’s behaviour and the design field, through both a critical and informative lens. I intend to start a conversation about our over-consumption of things, a consumption that needs to change somehow. This project investigates if design can change a behaviour – a design that intrudes and influences one’s own private sphere – with objects that describe our consumption society.

High on Consumption: The scenography of consumption

Jorden förändras. Det är en förändring som sker snabbt, och vi har ingen kontroll. Människor i västvärlden konsumerar redan mer resurser än vad en enda planet kan tillhandahålla för att upprätthålla sitt sätt att leva. Vi måste förstå att vi inte kan överutnyttja vår planet eftersom vi är beroende av den – även om naturen kanske inte är beroende av oss eller ens behöver oss.

Många människor lever till en viss utsträckning i en värld definierad av konsumtion. Är våra ägodelar bara en täckmantel för hur vi egentligen känner och vilka vi är? Är de ett surrogat för ett bättre och lyckligare liv? Eller är det kanske den faktiska handlingen i konsumtionstillfället som är ett substitut för lycka?

Vi omger oss med objekt som definierar vem vi är, som är ett substitut för välmående men som inte utnyttjas efter sin fulla potential.

Den här forskningen handlar om kopplingarna mellan miljö, konsumtion, människors beteende och designområdet sett genom ett kritiskt och informativt objektiv. Jag har för avsikt initiera en konversation om vår överkonsumtion av saker – en konsumtion som på något sätt måste förändras. Det här projektet undersöker huruvida design kan ändra ett beteende som inkräktar och påverkar den egna privata sfären – Med objekt som beskriver konsumtionssamhällets beteende.