Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Lorenzo Polo

Lorenzo Polo


Lorenzo Polo
b. 1988, Italy

Emotion tracked. Emotion revealed. Impersonalizing human feelings through technology.

The project is an exploration of the relationship between the “Internet of Things” and social interaction. The “Internet of Things” is a scenario in which objects are provided with IP addresses and the ability to transfer data over the Internet. In this scenario, objects become “smart” and able to communicate among themselves and to interact with people. How will this change people’s sociality?

The project has culminated in a speculative, provocative and yet plausible design proposal in which emotions are the centre of an alternative social network. In this social media, smart devices are able to monitor and then transfer to the other users, with no filters, people’s emotional states through the Internet. How would that affect social interaction? In a bigger perspective, the project aims to trigger reflection on how we are using technology and to which extent we are willing to rely on technology in the future, especially when it comes to social interaction.

Emotion tracked. Emotion revealed. Impersonalizing human feelings through technology.

Projektet utforskar förhållandet mellan “Sakernas Internet” och socialt umgänge. “Sakernas Internet” är ett scenario där objekt ges IP-adresser och förmågan att skicka och ta emot data över internet. I detta scenario blir objekt “smarta” och kan kommunicera sinsemellan samt interagera med människor. Hur kommer detta att påverka människors socialitet?

Projektet har kulminerat i ett spekulativt, provokativt men ändå rimligt designförslag där känslor står i centrum för ett alternativt socialt nätverk. Genom detta sociala medium kan smarta enheter bevaka och sedan ofiltrerat överföra människors känslotillstånd genom internet. Hur skulle det påverka sociala interaktioner? Från ett bredare perspektiv försöker projektet få oss att reflektera över hur vi använder teknologi och i vilken utsträckning vi är villiga att förlita oss på teknologi i framtiden, speciellt när det gäller socialt umgänge.