Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Jenny Markstedt

Jenny MarkstedtAmount of food for 100 grams of carbon dioxide


”I am causing a large amount of carbon dioxide emissions” / Message on meatFood workshop with politicians


Food + environmental impact receipt


Meat & Talk: Creating discussions and promoting change with food & design

Meat is both a sensitive and current subject with daily reports on its environmental affects, animal well-being and our health. Meat consumption in Sweden has risen with around 40 percent since 1990 and meat production accounts for almost a fifth of the world’s carbon dioxide emissions. Despite numerous reports from various government departments and researchers, there are very few policies and instruments in how meat consumption may be reduced.

Meat & Talk explores how food design can be used as a medium to create discussions and reflections, as well as how it can be used to encourage a change in behaviour and to affect policy making. During the project several food events have been carried out including both consumers and politicians. The events have been designed differently using different methods such as evoke emotions, provoke, materialise statistics, empower and guide the participants to reduce their meat consumption. The focus has been on the emotional aspects of eating meat, including norms, status and culture.

Meat & Talk: Creating discussions and promoting change with food & design

Kött är både ett känsligt och aktuellt ämne med dagliga rapporter om dess miljöpåverkan, djurens välfärd och vår hälsa. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med ca 40 procent från 1990 och produktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Trots flertalet rapporter från olika statliga myndigheter finns det väldigt få politiska riktlinjer och styrmedel i hur köttkonsumtionen kan minska.

Meat & Talk utforskar hur mat och design kan användas som ett verktyg för att skapa diskussion och reflektion, samt hur det kan uppmuntra till att förändra beteenden och påverka politiska riktlinjer. Under projektet har ett flertal matevenemang utförts där deltagarna varit både konsumenter och politiker. Evenemangen har designats på olika sätt och använt olika metoder i syfte att undersöka hur deltagarna reagerar. De har ämnat väcka känslor, provocera, materialisera statistik, uppmuntra och vägleda deltagarna till en minskad köttkonsumtion. Fokus har legat på den känslomässiga aspekten av att äta kött, inklusive normer, status och kultur.