Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Anna Clara Rendahl

Anna Clara RendahlDigital tool concept: PEEK – Yrkestitten – find professions in the image


Digital tool concept: PEEK – Yrkestitten, watch video – guess the profession


Digital tool concept: PEEK – Yrkestitten – find out more, add to favourites, share

Anna Clara Rendahl
b. 1986, Sweden

Undesigning Norms

In Sweden, only three out of the 30 most common professions are gender balanced. The technical field is dominated by men while only three percent of nursing staff are represented by men. Contributions, experiences and perspectives are lost as a result of the homogeny and not only in regards to gender in occupational groups.

The upper secondary school programs reflect the labour market. In the project, ways of how to widen teenagers’ views of professions are explored — undesigning norms. Through a participatory design process, a digital tool has been developed that offers support for young people who are in a stage of life where they explore vocational futures. Undesigning Norms rethinks traditional ways of categorising professions by breaking stereotypic thoughts and choices regarding future careers.

The process of creating the tool revealed how national authorities communicate representations of professions in ways that reinforce traditional ideas of who could do what. Through co-creative activities with authorities, the project is a trigger for change.

The aim with Undesigning Norms is not only to make the world more equal, but also to show how designers can be agents for societal change.

Undesigning Norms

I Sverige är bara tre av de 30 vanligaste yrkesgrupperna könsbalanserade. Tekniska yrken är mansdominerade medan endast tre procent av förskollärarkåren utgörs av män. Erfarenheter och perspektiv går förlorade på grund av likformigheten, inte bara vad det gäller kön, inom yrkesgrupper.

Fördelningen på gymnasieprogrammen avspeglar arbetsmarknaden. I det här projektet utforskas hur ungdomar kan ges chansen att vidga sina vyer kring yrken – undesigning norms. Ett digitalt verktyg har utvecklats i en designprocess som involverat såväl ungdomar och studie- och yrkesvägledare som myndighetspersoner. Verktyget stödjer ungdomar i utforskandet av framtida yrkesval. Undesigning Norms öppnar upp för nya tankar genom att bryta traditionella kategoriseringar av yrken.

Inom projektet ifrågasätts statliga myndigheters framställning av yrken och utbildning som alltför ofta cementerar könsbundna yrkesval.

Undesigning Norms avser inte bara att göra världen mer jämlik utan visar även på designerns roll som samhällsutvecklare.