Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Nelson Hardie

Nelson HardieConcept sketches


Oyster mushroom home cultivation


Grow Pod probe kit


Early gestalt/visualization of concept


Re-thinking Waste Through Mushroom Cultivation

This machine makes food!

But that is only a partial benefit. Primarily, it demonstrates how you can utilize something normally thought of as waste for growing mushrooms on, but in an extended perspective it tries to challenge users to re-think the concept of waste at large. A thought well captured in a quote by Gunter Pauli:

“In nature, the waste of one process is always a nutrient, a material or a source of energy for another.”*

By using regular household waste, and through a direct, hands-on process, prepare it for mushroom cultivation, users can directly see the potential of re-thinking “waste”, up-cycling and value-adding.

A scalable concept that can be implemented on both an individual scale, like a single household, as well as on a larger scale shared by, for example, a community or among school classes.

This machine makes food, but in the process also makes us reflect over the concept of “waste”.

* Gunter Pauli, The Blue Economy.

Matsvampsodling som ett verktyg för att omvärdera vår syn på avfall

Den här maskinen producerar mat!

Det är dock bara en del av poängen. Framför allt är det ett sätt att visa hur man kan använda vad som vanligtvis benämns som avfall för att odla delikatessvamp på – och i ett större perspektiv få oss att fundera över hur vi väljer att se på avfall mer generellt. En tanke som speglas i ett citat av Gunter Pauli:

“In nature, the waste of one process is always a nutrient, a material or a source of energy for another”*

Genom en handgriplig process, där vanligt hushållsavfall berarbetas för att odla svamp på, kan användarna på ett direkt sätt se potentialen i att tänka om kring vår syn på avfall, och hur vi kan skapa extra värde i kasserat material.

Ett skalbart koncept som kan användas i hushållet, lika väl som i en gemensam kontext: bland eleverna i en skola, eller på gården i en bostadsrättsförening.

Den här maskinen producerar mat, men i processen får den oss att reflektera över konceptet “avfall”.

* Gunter Pauli, The Blue Economy.