Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Frida Åberg

Frida Åberg

Frida Åberg
b. 1988, Sweden
+46706336549

#rethinktextile

Textiles are a natural part of our everyday life. Clothes are part of our identity and tell a story about who we are or want to be. Clothes can be an interest as well as a source for inspiration. Nevertheless, a great deal of the global textile production has a negative impact on the environment. Despite alarming reports, the textile consumption in Sweden is still high and is expected to increase further. We need to re-evaluate the value of textiles and change our consumption behaviours in order to create a more sustainable society. It’s time to re-think!

The project #rethinktextile is aiming to highlight textiles and sustainability as important subjects as well as creating strategies for how to make conscious choices and break old consumption behaviours. A participatory design approach has been in focus throughout the work. Interviews and workshops have been conducted to create the platform #rethinktextile.

#rethinktextile

Textilier är en naturlig del av vår vardag. De kläder vi bär är identitetsskapande och säger någonting om vem vi är eller vill vara. För många är kläder ett intresse och en källa till inspiration. Stora delar av världens textilproduktion har dock en negativ påverkan på miljön. Trots alarmerande rapporter fortsätter ändå textilkonsumtionen i Sverige att vara hög och förväntas stiga ytterligare. Vi behöver omvärdera textiliers värde och förändra våra konsumtionsbeteenden för att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är dags att tänka om!

Projektet #rethinktextile syftar till att belysa ämnet textil och hållbarhet samt till att skapa strategier för hur vi kan göra medvetna klädval och bryta gamla konsumtionsbeteenden. En inkluderande designprocess har legat till grund för arbetet. Intervjuer och en rad workshops har genomförts för att skapa plattformen #rethinktextile.