Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Fanny Carlsson

Fanny Carlsson
Fanny Carlsson
b. 1989, Sweden

BUSINESS MODELS REVISITED: IT IS OUR BUSINESS

How can economic, environmental and social sustainability be prioritized to innovate business modeling?

Through decentering the materiality of a product/service, focus is put on the actual value exchange it enables between the actors in its context. Ideation activities in the business model always result in negotiations between the involved stakeholders, often in favour of economic aspects. Present creative tools for business modeling are static and lack in parallel consideration of economical, environmental and social aspects.

There is no simple solution to how to orient in complex systems in change as they are messy and relative networks, perceived differently by different people. This calls for a more [dynamic] way of thinking about strategic development – [iterative] strategic priority.

I propose a concept of a co-creation tool-kit of a method for starting to discuss sustainability when innovating a startup company business model.

BUSINESS MODELS REVISITED: IT IS OUR BUSINESS

Hur kan ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet prioriteras för mer innovativ affärsmodellering?

Genom att decentrera det materiella i en produkt eller tjänst så sätts istället fokus på det värdeutbyte den skapar i sin kontext. Arbetet med att utforma business models resulterar alltid i förhandlingar mellan involverade stakeholders, ofta i favör för ekonomiska aspekter. Existerande verktyg för business modeling är statiska och har brister i sitt beaktande av både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Det finns inget enkelt sätt att orientera sig i föränderliga komplexa system då de är röriga och relativa nätverk som uppfattas olika av olika människor. Detta kräver ett mer dynamiskt sätt att tänka på strategi – [iterativ] strategisk prioritet.

Förslaget är ett toolkit för en metod som startups kan använda för att börja diskutera hållbarhet i deras idéutformning och affärsmodell.