Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Fredrik Höjman

Fredrik HöjmanEn viktig hemlighet


Fredrik Höjman
b. 1987, Sweden

Fair as Life

In my degree project, I have worked with games as communication tools, using games to form a framework for a discussion. The game helps the players to reflect upon a certain topic, by guiding them to apprehension through an experience. The game is a tool where it is the consequences that form the essential part of the process of playing; the thoughts and reflections triggered by it.

The game is based on interviews with Roma and is aiming to express the constant feeling of anxiety and uncertainty of how you will be met and treated due to your background and identity.

Fair as Life

I mitt examensarbete har jag undersökt spel som kommunikationsverktyg; hur man med hjälp av spel, kan skapa ramar för en diskussion. Spelet guidar och hjälper spelarna till en reflekterande diskussion, det kan till exempel låta dem förstå situationer genom att de själva får uppleva dem. Spelet är ett verktyg, där det är konsekvenserna av spelet som är det väsentliga: tankarna och reflektionerna som har uppstått under spelets gång.

Spelet är baserat på intervjuer med romer, och tar upp känslan av att dagligen känna oro och osäkerhet över hur man kommer blir bemött av sin omgivning, på grund av sin identitet eller bakgrund.