Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  Industrial Design  •  Kajsa Jacobson

Kajsa Jacobson
Kajsa Jacobson
b. 1987, Sweden
+46(0)703159243

(IN)VISIBLE DANGEROUS CHEMICALS

There are currently 300 foreign substances in our blood that should not be there, and the count is increasing. Every day we are exposed to dangerous chemicals. We are exposed when we cover ourselves with body lotion, we take a dose when we eat out of our lunch box and take in some on the sofa as we sit in front of the TV. They are everywhere in our homes and, as it stands, nobody knows exactly how they will affect us in the long run.

Humans need to be aware of this problem for it to become prioritised on the political agenda. Until we have safe, globally functioning chemical legislation, people need to know about the alternatives in order to opt out of the worst chemical culprits.

The focus of this project is on hormone affecting substances we come into contact with via the foods we eat. Where it doesn’t matter how low the threshold value is set, because even the smallest amounts of endocrine disruptors can harm a growing foetus.

This is an exhibition where visitors get to interact, experience and be educated on the chemical problem, with focus on dangerous chemicals in the kitchen. The exhibition will tour different locations around Sweden. The aim is to engage and encourage people into action to reduce the number of dangerous chemicals in their homes.

(O)synliga kemikalier

Just nu finns mer än 300 främmande ämnen i vårt blod som inte ska vara där och de blir fler. Varje dag exponeras vi för farliga kemikalier. Vi utsätts när vi smörjer in oss med bodylotion, får en dos när vi äter ur vår matlåda till lunch och intar lite i soffan framför TV:n. De finns överallt i våra hem och ännu vet ingen precis hur de påverkar oss i längden.

Människor behöver bli medvetna om detta problem, för att frågan ska bli prioriterad på den politiska agendan. Tills vi har fått en säker och globalt fungerande kemikalielagstiftning bör folk känna till alternativen för att kunna välja bort de värsta kemikaliebovarna.

Fokus i detta projekt ligger på hormonstörande ämnen i produkter som kommer i kontakt med maten vi äter. Där det inte spelar någon roll hur lågt gränsvärdet är satt, för även i mycket små mängder kan hormonstörande ämnen skada ett växande foster.

Det här är en utställning där besökaren får interagera, uppleva och bli informerade om kemikaliproblemet, med fokus på farliga kemikalierna i köket. Utställningen kommer att turnera runt på flera platser i Sverige. Målet är att engagera folk till handling och uppmuntra människor till ett beteende som bidrar till att minska de farliga kemikalierna i sina hem.