Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Seungyeon Yoo

Seungyeon Yoo


Seungyeon Yoo
b. 1989, South Korea

Fear in Public Spaces

The Project Fear in Public Spaces investigates and highlights emotions of possible crime in urban context.

In cities nowadays there are many public spaces with anonymous people around you. The word public might be equated with risky. Also, I have a personal experience with crime in public spaces when a man was watching me over a toilet cubicle wall a few years ago. In my individual view, I feel insecure in many public spaces after that experience.

My research is based on the analysis of sequences and details of spaces where I feel anxious. I identified three such places, a toilet cubicle, in front of a subway station ticket machine and the space under a bridge.

The goal is to make people aware about possible crimes in a joyful way. As I bring out my fear in a humoristic way, my fear can affect someone like me, but also the humoristic part can give positive affect to people who enjoy public spaces.

Using symbols, text and artwork, I interact with your emotions and behavior. How you react to the project depends on you and your experiences.​

Fear in Public Spaces

Projektet Fear in Public Spaces undersöker och lyfter fram känslor av möjliga brott i ett urbant sammanhang.

I dagens städer finns många offentliga utrymmen med anonyma människor runt omkring dig. Ordet offentlig skulle kunna likställas med riskabel. Jag har även en personlig upplevelse med brott i offentliga miljöer då en man tittade på mig över väggen på ett toalettbås för några år sedan. I min egen uppfattning känner jag mig osäker i många offentliga utrymmen efter den händelsen.

Min forskning bygger på analys av sekvenser och detaljer av rum där jag känner mig orolig. Jag identifierade tre sådana platser, ett toalettbås, framför en biljettautomat på en tunnelbanestation och utrymmet under en bro.

Mitt mål är att göra människor medvetna om eventuella brott på glädjande sätt. I och med att jag visar min rädsla på ett humoristiskt sätt, kan min rädsla påverka någon som liknar mig, men den humoristiska delen kan även ge positiv inverkan på människor som trivs i det offentliga rummet.

Genom att använda symboler, text och konst interagerar jag med dina känslor och ditt beteende. Hur du reagerar på projektet beror på dig och dina erfarenheter.