Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Ninna Kapadia

Ninna KapadiaRe-Story: The Cemetery


Re-Story: The Laboratory


Re-Story: The Poet’s Home


Re-Story: The Nature


Re-Story: The Characters


RE-STORY: The O.T.M.I. Project

The Mad Scientist

Character: Used to be completely mad, digging up the dead at the cemetery and trying to bring them back to life. Since actually succeeding in bringing the spark of life to a friendly monster, the life of The Mad Scientist has changed completely. More than the spark of life was found. Now no longer mad but retaining a temper.

Characteristics: Impatient. Pretentious. Serious.

Interview 1 (excerpt):

– Tell me about your laboratory.

– This is where The Friendly Monster first came to life, you know. I do all my autopsies and resurrections right here on this table. The table itself is actually created out of an O.T.M.I. (Obsolete Technical / Mechanical Item) named Hermes. Used to be a typewriter. Contained many useful components. Before, when I was mad, the laboratory was more of a mess. Nuts and bolts everywhere. Nowadays my workspace is much tidier. However I still keep lots of nuts and bolts. You never know…

RE-STORY: The O.T.M.I. Project

The Mad Scientist

Biografi: Var tidigare helt galen, grävde upp döda på kyrkogården och försökte ge dem livet åter. Sedan The Mad Scientist faktiskt lyckats ge liv åt ett vänligt monster förändrades livet helt för The Mad Scientist. Mer än livets gnista upptäcktes. Nuförtiden är The Mad Scientist inte längre galen men har fortfarande ett häftigt temperament.

Karaktärsdrag: Otålig. Pretentiös. Allvarsam.

Intervju 1 (utdrag):

– Berätta om ditt laboratorium.

– Det var här som The Friendly Monster väcktes till liv. Jag gör alla mina obduktioner och återuppväckanden här, på det här bordet. Bordet är faktiskt tillverkat av en O.T.M.I. (Obsolete Technical / Mechanical Item). Den hette Hermes och var en skrivmaskin. Innehöll många användbara delar. Förut när jag var galen var laboratoriet mycket stökigare. Skruvar och muttrar överallt. Nuförtiden håller jag min arbetsplats ganska prydlig. Men jag har fortfarande gott om skruvar och muttrar. Man vet ju aldrig…