Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Patrik Pettersson

Patrik PetterssonPanel_1


Sketch_1


Sketch_2

Patrik Pettersson
b. 1972, Finland

Profiles, Panels and Space

During my master’s project, I have designed wooden wall panels and examined how these can be used to create and affect the perception of spatiality. My thesis has thus revolved around one of the fundamentals in interior architecture — the wall. One could also look at the work as an analysis of spatiality and architecture and the different layers it consists of, where the bearing architectural structure is draped. Wall panelling could, in other words, be viewed as an additional skin on top of a building’s internal systems, just like clothing can be viewed as a second skin on the human body.

Profiler, paneler och rumslighet

I mitt masterprojekt har jag formgivit väggpaneler i trä och undersökt hur dessa kan användas i skapandet av rumslighet. Examensarbetet har således kretsat kring en av inredningsarkitekturens grundstenar – väggen. Man skulle även kunna betrakta arbetet som en undersökning av rummet och dess olika skikt och hur den bärande arkitektoniska strukturen är beklädd. Olika väggbeklädnader skulle med andra ord kunna förstås som extra skinn ovanpå byggnadens inre system, på samma sätt som kläder kan ses som ett extra skinn på människokroppen.