Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Jacob Granat

Jacob GranatExterior top view


Plan


Section A-A


Section B-B

Jacob Granat
b. 1980, Sweden

Attefall-house: Greater than the sum of its parts

I am exploring how to create a small scale space which is more than just a functional space, a space that also provides an architectural experience. I am using the Swedish Attefall-house as a case study. This small, permit-free construction comes with a frame and it has clearly defined rules and limitations. The smallness of it allows for experimentation and in the normally hard-regulated Swedish building climate, it provides an opportunity to try out ideas without having to be too serious. I am trying to create this sensory experience by fusing function and context together with selected architects’ and artists’ ideas. What happens when these seemingly disparate ingredients combine? Will the whole be greater than the sum of its parts?

Attefallshus: Större än summan av delarna

Jag utforskar hur man kan skapa ett rum i liten skala som är mer än bara ett funktionellt rum, ett rum som också är en arkitektonisk upplevelse. Jag använder mig av Attefallshuset som fallstudie. Denna lilla, bygglovsbefriade, konstruktion kommer med en ram, den har tydligt definierade regler och begränsningar. Dess storlek tillåter experimenterande och, i det normalt hårt reglerade svenska bygglovsklimatet, erbjuder en möjlighet att testa idéer utan att behöva vara för allvarlig. Jag försöker skapa denna sensoriska upplevelse genom en fusion av funktion och kontext tillsammans med ett urval av arkitekters och konstnärers idéer. Vad händer när dessa till synes disparata ingredienser kombineras? Blir helheten större än summan av delarna?