Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Hayoung Kim

Hayoung Kim

Hayoung Kim
b. 1985, South Korea
+46 (0)76 091 82 76 / +82 (0)10 3443 5570

Feel at Home

Unfamiliar environments make people feel uneasy and even intimidated. People tend to remain in familiar spaces and environments although they are eager to seek new things. Sometimes they have no chance but to face an unavoidable, new and strange situation. In this case, people surrender to or otherwise compromise with the given situation and then experience inner conflicts.

This project starts from uncomfortable feelings people might have in new, strange or uncomfortable public spaces. The project is to show how designers help people to reduce awkward feelings in a public space, such as a waiting area where people cannot avoid each other.

Unlike existing design methods on changing construction of space and furniture, this project aims to show how people emotionally engage in a newly created, homelike ‘third place’ in a public space. It also emphasizes the ‘sense of sight’ in that sight plays the most important role among the five senses of cognition in recognizing new things.

Bring light and shadow from the home into a public space.

Feel at Home

Okända miljöer får människor att känna sig illa till mods eller till och med bortkomna. Människor har en tendens att hålla sig till välbekanta platser och miljöer fastän de är angelägna om att söka efter nya saker. Ibland har de inget val utan måste ta itu med en oundviklig, ny och underlig situation. I de fallen ger människor efter för eller kompromissar med situationen och upplever sedan inre konflikter.

Utgångspunkten för det här projektet är de obehagliga känslor som människor kan få på nya, underliga eller obekväma offentliga platser. Det här projektet ska visa hur formgivare hjälper människor att dämpa den tafatthet de kan känna på en offentlig plats, som till exempel ett väntrum där man inte kan undvika varandra.

Till skillnad från designmetoder som ändrar konstruktionen på rum och möbler försöker det här projektet visa hur människor knyter an till ett nyskapat hemlikt “tredje ställe” i det offentliga rummet. Det framhåller också synsinnet, eftersom synen är det viktigaste av de fem sinnena när man uppmärksammar nya saker.

Starkt ljus och skuggor från hemmet tas in i det offentliga rummet.