Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Andreas Säfwenberg

Andreas Säfwenbergstructure


storage


hooks


structure


activities

Andreas Säfwenberg
b. 1982, Sweden
0046 709 46 66 20

To Use Other's Specific Competences In a Boathouse

Interior architects and specialists that cooperate, find more possible choices than the prevailing standardised solutions, and are able to break the norms that dominate their respective fields. Both of us use our specific tools and learn from one another when we meet. This leads to architecture that is more multifaceted as well as a greater understanding of our respective skills.
The investigation regarding the power of collaboration will be conducted in the context of a houseboat: a specific building, with specific functions.
It is logical to come into contact with scents, lights, sounds, details and functions in that specific building. We will create parts that could be situated in that kind of building.

To Use Other's Specific Competences In a Boathouse

Inredningsarkitekter och specialister som samarbetar hittar fler möjliga val än gängse standardiserade lösningar och får möjlighet att bryta de normer som råder inom respektive fält. Båda använder sina specifika verktyg och i mötet lär vi av varandra. Det leder till en mer mångfacetterad arkitektur och ökad förståelse för våra respektive kompetenser.

Undersökningen av samarbetets kraft sker inom ramen av ett båthus. En specifik byggnad, med specifika funktioner. Det finns en logik i att du möter de dofter, ljus, ljud, detaljer och funktioner just där i den specifika byggnaden.