Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Master  •  InSpace  •  Maria Mattsson

Maria MattssonMaria Mattsson
b. 1987, Sweden

The Home: In the reality of narrative atoms

Dear reader,

I am going to make the bold assumption that you are, where and whenever that might be in this fleeting moment, in a reality where the world is allegedly made out of tiny building units called atoms. These atoms are everywhere, constantly arranging themselves into different kinds of elements.

Yes, even you are supposedly made out of them.

Now, imagine a reality where these atoms do not consist of protons, neutrons and electrons but of quietly buzzing narratives just waiting to tell you their stories.

Come with me. Have courage, dear heart. Let’s begin our journey to the reality of narrative atoms. It will take us from interviews with matter to the careful collecting of dust and meetings with characters from the past, present and future. I’ll be, and you through me, the Investigator.

It all takes place within or in relation to the Home…

Hemmet: I de narrativa atomernas verklighet

Kära läsare,

Jag kommer vara djärv och anta att du är, var och när det än kan vara i detta flyktiga ögonblick, i en verklighet där världen påstås vara uppbyggd av små byggstenar som kallas atomer. Dessa atomer finns överallt, ständigt arrangerar dom sig för att bilda olika typer av materia.

Ja, även du sägs vara uppbyggd av dem.

Föreställ dig nu en verklighet där dessa atomer inte består av protoner, neutroner och elektroner, utan av tyst surrande narrativ. Narrativ som bara väntar på att få berätta sin historia.

Följ med mig. Var modig, kära du. Låt oss börja vår resa till de narrativa atomernas verklighet. Den kommer ta oss från intervjuer med materia till omsorgsfullt uppsamlande av damm och möten med karaktärer från dåtid, nutid och framtid. Jag kommer vara, och du genom mig, Undersökaren.

Allt utspelar sig i eller i relation till Hemmet…