Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


X
Graphic Design and Illustration

The Growth of Visual Communication

This year, another group of students will graduate from the graphic design and illustration program.

The students were selected and already unusually gifted in the subject when they were admitted. After three years of courses and solving tasks they have developed even further in the art of designing text, interpreting text into images, creating moving images and design, designing books and so on. The list of courses is too long to reproduce here.

Many students have found it difficult to choose a degree project. It is impossible to find a project that exhibits everything the student can do and has learned during these years.

We will get to see these degree projects during the Degree Exhibition. We must see the projects as a facet, a moment caught, where we can hope to gain a glimpse of a young person who is rapidly developing and heading, much faster than we are, towards a future where images and design have an even greater impact than they do today.

We have no idea what the future looks like now. What will we be looking at in the future? We do know that these individuals, who will soon no longer be students, will be at the centre of it, influencing and creating. Whatever it is we will be looking at.

Kalle Sandzén, Lecturer

Grafisk design och Illustration

Den visuella kommunikationen på tillväxt.

I år tar ytterligare en kull studenter examen från avdelningen för grafisk design och illustration.

Studenterna var utvalda och ovanligt begåvade i ämnet redan när de antogs. Efter tre års kurser och lösande av uppgifter så har de utvecklats ännu mer i konsten att formge text, tolka text till bild, göra rörlig bild och design, att formge böcker och så vidare! Listan på kurser är för lång för att ta upp här.

Det har för många studenter varit svårt att välja ett examensprojekt. Det är omöjligt att hitta ett projekt som visar allt som studenten kan och har tillgodogjort sig under dessa år!

Under vårutställningen får vi se dessa examensprojekt. Vi får se projekten som en facett, ett fångat ögonblick, där vi kan hoppas få en glimt av en ung människa som är i full fart att utvecklas, på väg mycket snabbare än vi, mot en framtid där bilder och form betyder ännu mer än idag!

Vi har ingen aning om hur den framtiden ser ut nu. Vad kommer vi titta på i framtiden? Men vi vet att de, som snart inte kallas studenter längre, kommer att vara mitt i, påverka och göra. Vad vi än kommer att titta på.

Kalle Sandzén, adjunkt