Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Elisabet Ericson

Elisabet Ericson


Allt berättar

It is often assumed that the making of a story, like a comic or a children’s book, should start with a script or a clearly articulated idea. My degree project is about exploring other ways to come up with ideas and stories, and to see what the results can be.

Allt berättar

Det antas ofta att skapandet av en bildberättelse ska inledas med ett manus eller en tydligt formulerad idé. Mitt projekt handlar om att utforska andra ingångar till idéer och berättelser, och se vilka resultat som kan komma fram.