Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Martin Liljesand

Martin Liljesand
Martin Liljesand
b. 1985, Sweden

Slussen

“I am a Thing-Finder” says Pippi Longstocking to Tommy and Annika one day. “The whole world is full of things, and somebody has to look for them. And that’s just what a Thing-Finder does.”*

Slussen in Stockholm is a place that is undergoing changes. It is a place that most natives of Stockholm has a relation to, and many has an opinion about.

In the role of the graphic designer I go out for the task to collect and conserve shapes from Slussen. Traces of old times, signs that show people’s imprints tells us the story of Slussen. A sort of reverse archeology, an urgent archiving.

* Astrid Lindgren, Do You Know Pippi Longstocking?

Slussen

“Jag är sakletare”, säger Pippi en dag till Tommy och Annika.
“En sakletare, vad är det för nånting”, säger Tommy.
“En som letar reda på saker vetja”, säger Pippi. “Hela världen är full med saker, och det behövs verkligen att någon letar reda på dom. Och det är just det som sakletare gör.”*

Slussen i Stockholm är en plats under förändring. En plats som de flesta stockholmare har en relation till, och som många har en åsikt om.

I egenskap av grafisk designer har jag tagit mig an uppgiften att samla in och bevara former från Slussen. Spår av den tid som flytt, tecken som visar människors avtryck och berättar historien om Slussen för oss. En sorts omvänd arkeologi, ett angeläget bevarande.

* Astrid Lindgren, Känner du Pippi Långstrump?