Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Siri Carlén

Siri CarlénSiri Carlén
b. 1986, Sweden

Gläntan

Departing from doing I have created a fantasy world in the shape of an installation.
It explores alternative story-telling and focuses on environments, characters and atmosphere.

The world is changeable. Composition affects the experience.

Gläntan

Med utgångspunkt i att göra har jag skapat en fantasivärld i form av en installation.
En forskning i alternativa berättarformer med fokus på miljö, karaktärer och stämning.

Världen är föränderlig. Kompositionen påverkar upplevelsen.