Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Carin Nilsson

Carin Nilsson
Mönster om matematik
Mathematics as it is taught in primary school is an uninspiring repetition of rules and sums written in books, without any connection to reality.
In a series of patterns I’ve explored mathematics as a tool of inspiration, in the hopes of creating a more joyful and compelling relationship with the subject.
Mönster om matematik

Under grundskolan innebar matematik att räkna i en bok, ett inspirationslöst tragglande av regler som saknade verklighetsförankring.
I en serie mönster har jag undersökt matematiken som verktyg och inspiration för att skapa form, i förhoppning att framkalla ett mer positivt förhållande till ämnet.