Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Saga Bergebo

Saga Bergebo


Saga Bergebo
b. 1987, Sweden

En plats att vara

Many people find emptiness terrifying, and feel like it has to be filled at any price.
When everything has to be made more effective, and the dream of perpetual growth is considered the most beautiful one we have, emptiness becomes even more important. I believe that it is as important to “be” as to “do”, and we can resist this culture by stopping, questioning it, and refusing to run.

My degree project explores what emptiness is and what it does to us. Furthermore, I examine my personal relationship with emptiness through illustration, as well as illustration through emptiness.

En plats att vara

Tomrummet upplevs av många som skrämmande, och något som måste fyllas till varje pris. När allting ska effektiviseras och drömmen om evig tillväxt anses vara det vackraste vi har är betydelsen av tomrum extra stor. Jag menar att varandet är lika viktigt som görandet, och att vi genom att stanna upp, ifrågasätta och vägra springa kan göra motstånd.

I mitt examensarbete undersöker jag vad tomrum är och vad det gör med oss, mitt personliga förhållningssätt till tomrummet genom illustration, samt illustration genom tomrum.