Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Ulrika Netzler

Ulrika NetzlerOther things are demanded of children today. You have to understand that.

A more movable labour-market sets new demands for those who enter the working life today. The educational system needs to adjust in order to meet societal changes. Entrepreneurship in school is a pedagogical approach in the classrooms as much as it is a knowledge about self-employment. It is about extracting and developing the students’ internal curiosity, power of initiative and self-confidence at an early age.*

In 2011 entrepreneurship was added to the Swedish educational program for the elementary school, LGR11. Today 600 teachers from 16 elementary schools in the Stockholm-region participate in the ELIS-ProjectEntrepreneurial Learning in Stockholm – where they attend an education in entrepreneurial teaching and approach.

My degree project examines possible feelings and thoughts that can emerge within a seven-year-old child whose personality doesn’t fill the requirements for what has been defined as desirable and beneficial.

* The Swedish National Agency for Education

Det krävs andra saker av barnen idag. Det måste du förstå.

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på de som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.*

2011 skrevs entreprenörskap in i den svenska läroplanen för grundskolan, LGR11.
Idag är 600 lärare från 16 grundskolor i Stockholmsområdet anslutna till ELIS-projektetEntreprenöriellt lärande i Stockholm – där de genomgår en processutbildning i entreprenöriellt lärande och förhållningssätt.

I mitt projekt undersöker jag vilka känslor och tankar som kan uppstå hos ett sjuårigt barn vars personlighet inte faller inom ramen för det som definierats som det önskvärda och nyttiga.

* Skolverket