Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Ulrika Netzler

Ulrika NetzlerOther things are demanded of children today. You have to understand that.


Other things are demanded of children today. You have to understand that.


Other things are demanded of children today. You have to understand that.


Other things are demanded of children today. You have to understand that.


Other things are demanded of children today. You have to understand that.


Other things are demanded of children today. You have to understand that.

A more movable labour-market sets new demands for those who enter the working life today. The educational system needs to adjust in order to meet societal changes. Entrepreneurship in school is a pedagogical approach in the classrooms as much as it is a knowledge about self-employment. It is about extracting and developing the students’ internal curiosity, power of initiative and self-confidence at an early age.*

In 2011 entrepreneurship was added to the Swedish educational program for the elementary school, LGR11. Today 600 teachers from 16 elementary schools in the Stockholm-region participate in the ELIS-ProjectEntrepreneurial Learning in Stockholm – where they attend an education in entrepreneurial teaching and approach.

My degree project examines possible feelings and thoughts that can emerge within a seven-year-old child whose personality doesn’t fill the requirements for what has been defined as desirable and beneficial.

* The Swedish National Agency for Education

Det krävs andra saker av barnen idag. Det måste du förstå.

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på de som kommer ut i arbetslivet idag. Utbildningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.*

2011 skrevs entreprenörskap in i den svenska läroplanen för grundskolan, LGR11.
Idag är 600 lärare från 16 grundskolor i Stockholmsområdet anslutna till ELIS-projektetEntreprenöriellt lärande i Stockholm – där de genomgår en processutbildning i entreprenöriellt lärande och förhållningssätt.

I mitt projekt undersöker jag vilka känslor och tankar som kan uppstå hos ett sjuårigt barn vars personlighet inte faller inom ramen för det som definierats som det önskvärda och nyttiga.

* Skolverket