Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Elin Sandström

Elin Sandström


Novellen

My degree project is a graphic novel about a child that is trying to handle the expectations and demands that are placed on those that do not fit in. It is about not being born a girl, but becoming one, upon the outside world punishing those that do not fit into the binary division of girl/boy.

The child can chose between restraining themselves and fitting in, or breaking the rules and creating their own identity.

This is a project about growing up, but perhaps more importantly about finding the strength to choose your own path.

Novellen

Mitt examensarbete är en grafisk novell om ett barn som försöker hantera de förväntningar och krav som ställs på den som inte passar in. Det handlar om att man inte föds till flicka, man blir det, genom omvärldens bestraffningar när en inte passar in i den binära uppdelningen flicka/pojke.

Barnet kan välja mellan att tygla sig och passa in eller bryta mot reglerna och skapa sin egen identitet.

Det är ett projekt om att växa upp men kanske framförallt om att finna styrkan till att gå sin egen väg.