Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Graphic Design and Illustration  •  Nils Lilja

Nils LiljaReally?


Marissa & Elissa


A new place

Nils Lilja
b. 1988, Sweden

Boys Club

Skateboarding is often portrayed as a welcoming culture. A movement that embraces social misfits and outcasts, an activity that prevents segregation and encourages creative and individual emancipation. We believe that we have understood something that nobody else has. At the same time, we apply the norm “straight guys” and if someone violates the norm he or she will not be accepted. Often we even exercise oppression and discrimination against those who do not fit into our picture of what a skateboarder is.

This work aims to question the masculinity norms and hierarchies that exist within the skateboarding community.

Boys Club

Skateboard porträtteras ofta som en välkomnande kultur. En aktivitet som omfamnar socialt missanpassade och utstötta, som motverkar segregation och uppmuntrar till kreativ och individuell frigörelse. Vi skateboardåkare tror oss ha fattat något som ingen annan har. Samtidigt utgår vi ifrån normen “heterosexuella killar” och om någon bryter mot den normen så blir hen inte accepterad. Ofta utövar vi till och med förtryck och diskriminering mot de som inte passar in i vår bild av vad en skateboardåkare är.

Det här arbetet ämnar ifrågasätta de maskulinitetsnormer och belysa de hierarkier som existerar inom skateboardkulturen.