Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Thomas Forsberg

Thomas ForsbergPrototype

Thomas Forsberg
b. 1988, Sweden

Somewhere in the Middle of Nowhere: How Designers Can Collaborate with Industries in Rural Sweden

Small towns and villages in rural areas of Sweden have long suffered from urbanisation and depopulation; some of them are on the verge of bankruptcy. At the same time these areas are supplying the country with its natural resources — hydropower, iron ore and lumber. How did this happen? The earnings are taxed in Stockholm and abroad and the provinces become unable to provide health and security for their residents. I want to argue for these areas right to exist.

I myself am guilty of the depopulation. I moved from rural Långsele in northern Sweden, to Stockholm — the epicentre of every-fucking-thing. Långsele couldn’t give me the same possibilities to grow. The youth are moving and small towns get drained of their creativity. How can I, as a designer, give these areas something they have lost?
My degree project is a down-payment on my debt to rural Sweden, but also a celebration of what I lost because of my escape.

Någonstans i ingenstans: Om glesbygdens existensrätt och hur man som designer kan främja den

Glesbygden avfolkas i en allt snabbare takt. Vissa kommuner är på gränsen till konkurs och kan inte längre tillhandahålla hälsa och säkerhet till sina invånare.
Detta trots att dessa områden förser Sverige med merparten av deras naturtillgångar – järnmalm, vattenkraft eller timmer. Hur är detta möjligt? Resurserna förädlas och beskattas någon annanstans, i storstäder eller utomlands.

Jag är medskyldig till avfolkningen. Jag flyttade från Långsele till Stockholm – alltings jävla epicentrum – för att glesbygden inte gav mig tillräckliga möjligheter till utveckling. Unga som jag flyttar och glesbygden dräneras på sin kreativa kraft. Hur kan jag, som designer ge glesbygden tillbaka det den förlorat?

Mitt projekt är en amortering på min skuld till glesbygden, men också en hyllning till det jag förlorat på grund av min flykt.