Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Marina Öhman

Marina ÖhmanMarina Öhman
b. 1990, Sweden

Humane Health Care

There are many examples of health care systems today that don’t prioritise the patient’s overall experience. For example, it can be difficult to find the way in a hospital, you can feel anxious about being examined and it can be confusing to keep track of the information given by your caregiver.

In this project, I collaborate with the clinic for reconstructive plastic surgery at Karolinska hospital, to improve their patients’ experiences of the care process. I examine the patient’s journey, from the first notice to the final examination, to find out if, with design, I could contribute to a feeling of safety in their experience.

How can I create more clear information in a complex care process with many steps?

My goal is to be able to make the patient more involved in their care, with the help of a guiding handbook. With this, I hope to contribute to reduced anxiety connected to the different moments of the patient journey.

Vänligare vård

Det finns idag många exempel inom sjukvården där patientens helhetsupplevelse inte prioriteras. Det kan handla om att det är svårt att hitta på sjukhus, obehagligt att bli undersökt och krångligt att hålla koll på den information en får av vårdpersonalen.

I mitt arbete samarbetar jag med kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska Sjukhuset, för att förbättra patientens upplevelse där. Jag undersöker patientens resa från kallelse till slutkontroll, för att med hjälp av design kunna bidra till en tryggare patientupplevelse.

Hur kan jag skapa tydligare information i en komplex vårdprocess med många olika steg?

Mitt mål är att med hjälp av en guidande handbok kunna göra patienten mer delaktig i sin vård och därmed bidra till minskad oro inför de olika momenten av patientresan.