Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Johan Skoog

Johan SkoogJohan Skoog
b. 1992, Sweden

Eld + Mat

The driving force in this project is to explore the contrast between the precision of today’s modern kitchen and the imprecise and impractical way of cooking over an open fire.

I am curious how cooking over an open fire can be integrated into the modern kitchen as both a heat source and a way to enhance the flavors in food. By creating a product proposal, I hope to integrate the open wood fire into the modern kitchen to make it possible for food creators to experiment and to develop new ways to cook over the open fire. At the same time there is the possibility of adding a new architectural element to today’s modern kitchen.

Eld + Mat

Drivkraften i mitt projekt är att undersöka kontrasten mellan det precisionspräglade moderna köket och den oprecisa och opraktiska matlagningen över öppen eld.

Jag är nyfiken på hur vedeldning kan integreras i det moderna köket, som värmekälla, smaksättare och arkitektoniskt element. Genom att skapa ett produktförslag där man integrerar eldstaden i dagens kök hoppas jag möjliggöra för matkreatörer att laborera och experimentera med matlagning över öppen eld.