Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Kristina Schultz

Kristina Schultz
Kristina Schultz
b. 1983, Sweden

100 dagar av behov och begär

In an age and place where the home is central in creating identity, it seems important that designers and co-creators of this new type of consumerism, on one level, also examine and analyse the different meanings behind this type of socialisation.

By removing all of the furniture and objects that were in the apartment which I live in, along with my partner and our child, and thereafter creating new things based on our needs and/or desires, I have explored what we feel we need, and why.

This project aims to highlight and question the material culture that characterises the home environment, while at the same time criticising the construction of the home as a potential symbol of social status.

100 dagar av behov och begär

I en tid och på en plats där hemmet har en central roll som identitetsskapare, känns det viktigt att vi som formgivare och medskapare till denna typ av konsumism, på ett vidare plan också utforskar och analyserar vad olika innebörder av denna socialisering kan innebära.

Genom att tömma lägenheten där jag, min partner och vårt barn bor på alla möbler och föremål och därefter själv tillverka nya saker utifrån våra behov och/eller begär, har jag undersökt vad vi tycker oss behöva och varför.

Med detta projekt vill jag synliggöra och väcka frågor relaterade till materiell kultur i hemmiljö och samtidigt kritisera konstruerandet av hemmet som en potentiell livsstilsmarkör.