Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Fredrik Lindén

Fredrik Lindén
Fredrik Lindén
b. 1978, Finland
0708 808728

Ett uppdrag, två olika designprocesser

One brief, two different design projects. What decides the outcome of a design project? In my bachelor’s project, I have examined how a designer’s tools, methods and approaches influence the end result, in this case a chair.

Both projects use the same design brief written by the Swedish furniture producer Blå Station. The shape and function of the chairs are then further defined by two designers, who have specified the tools, approaches and methods for each project. The purpose of this has been to investigate how different tools and methods influence the function and aesthetic values of the final product.

Ett uppdrag, två olika designprocesser

Ett uppdrag, två olika designprocesser. Vad är det som styr hur ett designuppdrag gestaltas? I mitt examensarbete har jag undersökt hur de verktyg, metoder och ingångar man som designer väljer att använda sig av i sin arbetsprocess påverkar det gestaltade resultatet.

Utgångspunkten för de två stolprojekten är en och samma brief skriven av den svenska möbelproducenten Blå station. I projektet har därefter två formgivare definierat vilka verktyg, metoder eller ingångar jag skall använda mig av i respektive designprocess. Syftet är att se hur formgivarnas val påverkar min gestaltning av produktens funktion och estetik.