Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Hampus Nordensson Spångberg

Hampus Nordensson SpångbergHampus Nordensson Spångberg
b. 1988, Sweden

Tredimensionellt görande

I, and many other people who work in the field of design, art, and form, work with materials and our hands in order to understand physical shapes. Upon creating something three-dimensional in a physical space, I allow my intuition to make relevant decisions regarding issues such as proportions, centre of gravity, and direction. This is an important part of our profession, and in order to facilitate this process and inspire others, I have explored what an instrument for this might look like. I want to give our profession a new instrument. Instead of using methods taken from the academic world to seem professional, I want to demonstrate professionalism based on our own merits.

Tredimensionellt görande

Jag och många andra personer inom design-, konst- och formgivaryrket arbetar med material och våra händer för att förstå fysisk form. I skapandet av något tredimensionellt i ett fysiskt rum öppnar jag upp för min intuition för att lättare ta relevanta beslut som kan handla om proportioner, tyngdpunkt och riktning. Detta är en viktig del i vårt yrke och för att underlätta för oss och inspirera andra valde jag att undersöka hur ett instrument för detta skulle kunna se ut. Jag vill ge vår yrkesgrupp ett nytt instrument. Istället för metoder hämtade från den akademiska världen för att visa på profession, vill jag visa på professionalitet utifrån våra egna förutsättningar.