Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Sabine Offerlind Thunberg

Sabine Offerlind ThunbergSabine Offerlind Thunberg
b. 1987, Sweden

Milk Ceremony

Today we drink large quantities of milk, with a little knowledge about how milk drinking actually affects animal husbandry.

In my degree project I have investigated milk from a historical perspective. From the Industrial Revolution, how milk became a central part of our Swedish diet, to the implications and opportunities this development brings to future milk production. If we can learn something from before the industrial revolution took off, and if the future is about to produce milk without cows. I have investigated the future possibilities of artificial milk, and visited a dairy industry and met several farmers.

Based on the investigations, I have chosen to focus on Sweden, on the information and my meetings in order to understand the farmers. If we are willing to pay more for the milk, we can regain the smaller farms, which provide better conditions for the farmers, and cows can be treated with the care and respect they deserve.

What covers the milk is of great importance of how we perceive the content, and instead of doing a traditional packaging, I have chosen to design a milk pitcher and a drinking vessel that keeps the milk and shows the value of the beverage.

With the aim of highlighting the milk to a beautiful and valuable drink, I want to show a contrast to how we ingest it today, and create a worshipful milk ceremony to pay tribute to the cows and give space for reflection. With the ceremony, I visualize new relationships to milk that encourage a change in behaviour.

Mjölkceremoni

Utan att reflektera dricker vi idag stora mängder mjölk, med liten kunskap om hur mjölkdrickandet påverkar djurhållningen.

I mitt arbete har jag undersökt mjölken utifrån ett historiskt perspektiv. Från hur den industriella revolutionen möjliggjort att mjölken blivit en central del av vår Svenska kost, till vilka konsekvenser och förutsättningar denna utveckling ger framtidens mjölkproduktion. Om vi kan vi lära oss något av hur det var innan den industriella revolutionen tog fart och om framtiden handlar om att framställa mjölk utan kor. Jag har tagit reda på den artificiella mjölkens möjligheter, besökt ett av Sveriges mellan mejeri och träffat ett flertal lantbrukare.

Utifrån undersökningarna har jag valt att ha fokus på Sverige, på informationen och mina möten för att förstå lantbrukarna. Om vi är villiga att betala mer för mjölken kan vi återfå de mindre lantbruken, som ger bättre villkor för bonden och kossorna kan behandlas med större omsorg och den respekt de förtjänar.

Det som omsluter mjölken har en stor betydelse hur vi uppfattar innehållet och istället för att göra en traditionell förpackning har jag valt att gestalta en
mjölksnipa och ett dryckeskärl som “förpackar” och visar mjölken värde.

Med syftet att lyfta mjölken till en till en vacker och värdefull dryck vill jag visa en kontrast till hur vi intar den idag, samt skapa en vördnadsfull mjölkceremoni för att hylla kossorna och ge utrymme för eftertanke. Med ceremonin synliggör jag nya relationer till mjölk som uppmanar till ett beteendeförändring.