Konstfack Degree Exhibition 2015 / Vårutställning 2015


Bachelor  •  Industrial Design  •  Alexander Paaske Börjesson

Alexander Paaske BörjessonAlexander Paaske Börjesson
b. 1990, Sweden

URBAN CARRYOLOGY: Hur vi transporterar oss och våra artefakter med cykel i staden

The bike’s relevance as a means of transport in Stockholm is undeniable in this day in age. The people who live in the city are becoming increasingly aware of the negative impact that cars have on our shared urban space.  This degree project aims to demonstrate a user-friendly carrier system that can transform the bike into a more attractive means of transport in everyday life.

When creating these products, I have worked closely with the intended users. Together we have tested different solutions in order to find more intuitive and user-friendly ways of carrying artefacts on a bike.

URBAN CARRYOLOGY: Hur vi transporterar oss och våra artefakter med cykel i staden

Cykelns relevans som transportmedel i Stockholm är idag odiskutabel, människor som lever i staden blir i allt större utsträckning medvetna om den negativa påverkan personbilar har på vårt gemensamma stadsrum. Med detta examensarbete vill jag visa att användarvänliga bärsystem kan göra cykeln till ett mer attraktivt transportmedel i vardagen.

I skapandet av dessa produkter har jag arbetat nära de tänkta användarna. Tillsammans har vi testat olika lösningar för att hitta mer intuitiva och användarvänliga sätt att bära med sig artefakter på cykeln.